top of page

Vergoedingen zorgverzekeraars

 

2024

De nieuwe vergoedingen en premies voor pedicure in 2024 zijn inmiddels bekend gemaakt door alle zorgverzekeraars.

Deze informatie is overzichtelijk geplaatst op: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/pedicure

 

Ik ben aangesloten bij ProCert het kwaliteitsregister voor Pedicures!

(een vereiste vanuit de zorgverzekeringen om voor vergoeding in aanmerking te komen)

Ook hier controleert u makkelijk of u voor vergoeding in aanmerking komt.

http://www.kwaliteitsregisterpedicures.nl/pages/26/Consumenten/Dekking-zorgverzekeraars.html

 

Diabetes Mellitus:
Personen met DM kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen.  De hoogte van de vergoeding en/of het aantal behandelingen is afhankelijk van de Sims classificatie welke door uw huisarts of internist wordt vastgesteld.  De Sims classificatie is een risicoclassificatie en is specifiek voor personen met DM.

In 2015 hebben er voor personen met DM type 1 en DM type 2 een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Naast de Sims classificatie is de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen.  De vergoeding die u krijgt is afhankelijk van het zorgprofiel:

Sims 0 --> geen zorgprofiel
Sims 1 --> zorgprofiel 1 of zorgprofiel 2
Sims 2 --> zorgprofiel 2 of zorgprofiel 3
Sims 3 --> zorgprofiel 4

 

Vergoeding uit basisverzekering
De zorgprofielen 2, 3 en 4 komen voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking uit de basisverzekering.  De vergoeding betreft alleen de medisch noodzakelijke zorg.  Het knippen van gezonde nagels, het verwijderen van eelt dat geen drukplekken veroorzaakt, valt niet onder de medisch noodzakelijke zorg en wordt derhalve niet vergoed door uw verzekeraar. 

Indien u voor uw diabetes onder behandeling bent bij uw huisarts en u heeft zorgprofiel 2 of hoger, dan komt u in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding van de medisch noodzakelijke zorg.  Het aantal behandeling op jaarbasis is per zorgprofiel verschillend en wordt bepaald door de podotherapeut.  

Als u voor uw diabetes onder behandeling bent bij de internist en u heeft zorgprofiel 2 en hoger, dan komt u eveneens in aanmerking voor vergoeding van de medisch noodzakelijke zorg. 

 

Vergoedingen via Podotherapeut

Hiervoor heb ik een contract afgesloten met Rondom Podotherapeutpraktijken. https://podotherapierondom.nl

Voor een afspraak kunt u bellen met het algemene nummer: 088-1180500.

Zij hebben o.a. vestigingen in IJsselstein, Nieuwegein, Vianen en Montfoort.

Vestigingen IJsselstein: in Woonzorgcentrum Ewoud, Jan van der Heijdenweg 2, alsmede op de Boerhaaveweg 21 te IJsselstein.

 

Het behandelplan wordt door de podotherapeut opgesteld. Het aantal behandelingen is per persoon verschillend en afhankelijk van het zorgprofiel.

 

Aanvullende verzekering
De zorgprofielen 0 en 1 komen mogelijk voor vergoeding in aanmerking uit de aanvullende verzekering. In uw polisvoorwaarden kunt u nakijken of uw verzekeraar de vergoeding heeft opgenomen in de aanvullende verzekering.

 

Facturatie pedicurebehandeling
Via de podotherapeut --> de medisch noodzakelijke zorg wordt rechtstreeks gedeclareerd. Alle overige handelingen dient u zelf af te rekenen en zijn niet declarabel. Ik bespreek de kosten graag vooraf met u, aan de hand van uw persoonlijke behandelplan.
Via de aanvullende verzekering --> bij sommige verzekeraars kunt u de factuur zelf indienen.

 

Reuma:
Bij reumatische aandoeningen is het mogelijk om een vergoeding te krijgen uit uw aanvullende verzekering. De vergoedingen hebben meestal betrekking op de artritis vormen. Ik wil u adviseren om uw polisvoorwaarden door te nemen.

 

Overige risicovoeten:
In sommige situaties kunt u voor een vergoeding in aanmerking komen.  Ik wil u adviseren om uw verzekering te raadplegen.

bottom of page