top of page

Vergoedingen zorgverzekeraars

 

2024

De nieuwe vergoedingen en premies voor pedicure in 2024 zijn inmiddels bekend gemaakt door alle zorgverzekeraars.

Deze informatie is overzichtelijk geplaatst op: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/pedicure

 

Ik ben aangesloten bij ProCert het kwaliteitsregister voor Pedicures!

(een vereiste vanuit de zorgverzekeringen om voor vergoeding in aanmerking te komen)

Ook hier controleert u makkelijk of u voor vergoeding in aanmerking komt.

http://www.kwaliteitsregisterpedicures.nl/pages/26/Consumenten/Dekking-zorgverzekeraars.html

Vergoeding basisverzekering

Pedicure wordt alleen vergoed vanuit de basisverzekering in de volgende gevallen:

  • Als je diabetes mellitus hebt

  • Als je een verhoogd risico hebt op voetulcera

De mate van vergoeding is afhankelijk van de voetproblemen.

Bij de vergoeding van pedicure vanuit de basisverzekering wordt gewerkt met zorgprofielen.

Er zijn vier zorgprofielen. Hierbij geldt: hoe hoger het zorgprofiel, hoe meer voetzorg noodzakelijk is.

Bij zorgprofiel 1 zijn er dekkingsmogelijkheden vanuit de aanvullende verzekering. Vanaf zorgprofiel 2 zijn er vergoedingen mogelijk uit de basisverzekering.

 

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Als voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt, is er soms vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering.

Een aanvullende dekking is mogelijk voor:

  1. Patiënten met reumatoïde artritis, een dwarslaesie of andere medisch noodzakelijke klachten.

  2. Patiënten met diabetes met een zorgprofiel 1

  3. Patiënten met een medische voet, bijvoorbeeld als gevolg van MS of Parkinson

Let op:
Niet iedere zorgverzekeraar vergoed op alle drie de punten, dus controleer de voorwaarden goed. Bij punt 2 is het mogelijk dat een zorgverzekeraar alleen patiënten vergoed die vallen onder zorgprofiel 1 en daarmee geen vergoeding biedt voor patiënten met simms 0.

Op Zorgwijzer is het mogelijk je zorgverzekering te vergelijken met een aanvullende vergoeding voor pedicure.

Diabetes Mellitus:
Indien u voor uw diabetes onder behandeling bent bij uw huisarts en u heeft zorgprofiel 2 of hoger, dan komt u in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding van de medisch noodzakelijke zorg.  Het aantal behandeling op jaarbasis is per zorgprofiel verschillend en wordt bepaald door de podotherapeut.  

Als u voor uw diabetes onder behandeling bent bij de internist en u heeft zorgprofiel 2 en hoger, dan komt u eveneens in aanmerking voor vergoeding van de medisch noodzakelijke zorg. 

 

Vergoedingen via Podotherapeut

Hiervoor heb ik een contract afgesloten met Rondom Podotherapeutpraktijken. https://podotherapierondom.nl

Voor een afspraak kunt u bellen met het algemene nummer: 088-1180500.

Zij hebben o.a. vestigingen in IJsselstein, Nieuwegein, Vianen en Montfoort.

Vestigingen IJsselstein: in Woonzorgcentrum Ewoud, Jan van der Heijdenweg 2, alsmede op de Boerhaaveweg 21 te IJsselstein.

 

Het behandelplan wordt door de podotherapeut opgesteld. Het aantal behandelingen is per persoon verschillend en afhankelijk van het zorgprofiel.

 

Aanvullende verzekering
De zorgprofielen 0 en 1 komen mogelijk voor vergoeding in aanmerking uit de aanvullende verzekering. In uw polisvoorwaarden kunt u nakijken of uw verzekeraar de vergoeding heeft opgenomen in de aanvullende verzekering.

 

Facturatie pedicurebehandeling
Via de podotherapeut --> de medisch noodzakelijke zorg wordt rechtstreeks gedeclareerd. Alle overige handelingen dient u zelf af te rekenen en zijn niet declarabel. Ik bespreek de kosten graag vooraf met u, aan de hand van uw persoonlijke behandelplan.
Via de aanvullende verzekering --> bij sommige verzekeraars kunt u de factuur zelf indienen.

 

Reuma:
Bij reumatische aandoeningen is het mogelijk om een vergoeding te krijgen uit uw aanvullende verzekering. De vergoedingen hebben meestal betrekking op de artritis vormen. Ik wil u adviseren om uw polisvoorwaarden door te nemen.

 

Overige risicovoeten:
In sommige situaties kunt u voor een vergoeding in aanmerking komen.  Ik wil u adviseren om uw verzekering te raadplegen.

bottom of page