top of page
Medisch Pedicure Behandeling (max. 30-45 minuten)

Pedicure Medisch behandeling

€48.00Prijs
 • Voetverzorging medisch/diabetes/reuma

  Medisch pedicure behandeling
  Er zijn lichamelijke aandoeningen die om extra zorg en aandacht vragen. Zo is het belangrijk om voor een behandeling te melden of u wellicht een kunstgewricht heeft of bijvoorbeeld bloed verdunnende medicijnen gebruikt.

  Als medisch pedicure bezit ik de kennis om u bij dit soort aandoeningen de juiste zorg en aandacht te geven, te adviseren en indien nodig doorverwijzen naar een arts of podotherapeut.

  Vergoeding
  Er zijn zorgverzekeringen die een vergoeding geven vanuit het aanvullende pakket voor een medisch pedicure behandeling. Informatie daarover kunt u vinden in uw polisvoorwaarden. Graag verwijs ik u naar VERGOEDINGEN.

  Behandeling bij diabetes mellitus
  Voor een diabetes patiënt is voetzorg extra belangrijk. Samen met u, de huisarts, diabetisch verpleegkundige en of podotherapeut kunnen we eventuele voetproblemen tijdig signaleren om complicaties te voorkomen.
  De meeste zorgverzekeraars vergoeden een behandeling bij cliënten met diabetes bij de pedicure vanaf een zorgprofiel 1. Bij een zorgprofiel 0 wordt soms vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Zie hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

  Behandeling bij reumatische aandoeningen
  De reumatische aandoening zelf, kan ik helaas niet behandelen, wel houd ik rekening met de aanwezige pijn in de (voet)gewrichten tijdens de behandeling.
  Door eelt en likdoorns te verwijderen, deze geven namelijk extra pijn en anti-druk middelen als vilt en ortheses toe te passen kan ik wel een positieve bijdrage leveren aan uw voeten. Bij eventuele geconstateerde problemen verwijs ik u door naar de huisarts.
  De pedicure behandeling bij reumapatiënten wordt door sommige zorgverzekeraars tot een bepaald maximum vergoed. U kunt informatie daarover terugvinden in de polisvoorwaarden van uw (aanvullend) zorgverzekering. Meestal vind er alleen vergoeding plaats bij reumatoïde artritis.

bottom of page